Usługa przekładu dokumentów – co wpływa na jej ostateczny koszt?

Więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie znajdziesz tutaj.

Dzięki otwarciu się Polski na rynki z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo przysięgłych i zwykłych translacji na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Mimo, iż w sieci nietrudno znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, jeszcze przez lata nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest często koniecznością, np. jeśli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza wyliczyć cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Język, czas wykonania, typ przekładu – to kształtuje końcową cenę usługi

Na to ile ostatecznie zapłacisz za translację tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niderlandzki, niemiecki) czy romańskich (włoski, hiszpański) będzie z reguły tańszy niż tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest co do zasady o wiele tańsze niż przekład w drugą stroną.
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy przygotować się na większy wydatek.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź problematyka dokumentu. Przekład umów handlowych, opracowań medycznych czy prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, ale też stosowną wiedzę, żeby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu karygodnych błędów.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Trzeba podkreślić, iż przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo paszport lub świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny, jak również zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii. Tłumacze przysięgli na ogół mają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie poświadczonym jest to 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]