Rozwój kompetencji pracowników – jak wygląda audyt personalny?

Tutaj uzyskasz szczegółowe informacje o rozwoju kompetencji pracowników.

Wzrasta grono pracodawców, którzy zauważają, iż rozwój pracowników w ogromnym stopniu wpływa na powodzenie całej firmy. Zmotywowana załoga zaopatrzona w duży arsenał kompetencji miękkich to wszak istotny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – skuteczne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich osobistych kwalifikacji i uwarunkowań może wspomóc pracodawcę w dobraniu kadry, która będzie przygotowana na najtrudniejsze wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez kompetentnego coacha można wychwycić, który z pracowników przejawia kompetencje kierownicze i zostanie dobrym przełożonym teamu. Sesje AC/DC mogą być realizowane na różnorodne sposoby – przykładowo w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie audytów z pracownikami wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, jak np. zadania w grupach, wywiady, symulacje oraz case study (analiza danego przypadku). W ten sposób można ujawnić skryty potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować działania z kadrą w formie coachingu.

Jak wyglądają audyty AC/DC i rozwój pracowników?

Rzetelny audyt jest rozdzielona na kilka faz. Na wstępie wychodzi się od określenia kompetencji potrzebnych do pełnienia danej funkcji w firmie. Następnie audytor dobiera techniki, które zostaną zastosowane w trakcie sesji. Trzecim etapem jest powiadomienie o intencjach sesji, a także tego, co chce się z jej pomocą wypracować. Równie istotne jest też miejsce, w którym zostaną wykonane audyty pracownikami – musi one zapewniać komfort, który wesprze osiągnięcie celów sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy bądź indywidualny) jest prowadzony przez doświadczonych doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi co najmniej cztery godziny. Po jej zakończeniu Klient dostaje indywidualny, szczegółowy raport, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych osób, określone są ich mocne strony oraz podane są informacje, jak należy przeprowadzić następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]