Kraków PFRON, ochrona osób i mienia Kraków

Ochrona osób i mienia i płynące z niej korzyści

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Wśród nich znajduje się skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji zdecydowanie najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również zakupić system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również znajdującym się w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze zadania. Mogą oni objąć ochraniany obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Lokalizacja:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]