badania psychotechniczne Bielsko Biała, badania psychologiczne kierowców Bielsko, badania kierowców Bielsko Biała

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego rodzaju badaniom. Są one niezbędne w przypadku dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć zatem, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć jedynie w sytuacji, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnej aparatury. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, gdyż kontrolowane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, ale jeżeli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania co rok.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]