Badania operatorów wózków widłowych i innych maszyn

Dowiedz się, komu zlecić badania operatorów Bielsko Biała.

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach wymagane są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By sprawdzić, czy dana osoba je ma, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je wykonać, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu wpływa rodzaj profesji, w której chce pracować badany. Inne testy wykonywane są dla prawników, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania są wykonywane dużo częściej. Warto zatem napisać kilka zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich charakter oraz jakie zdolności są podczas nich sprawdzane.

Badania operatorów – o czym należy pamiętać?

Częstość wykonywania i charakter badań operatorów wózków widłowych i pozostałych maszyn stosowanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 albo 4 lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy jednak pamiętać, iż przebieg badań może zostać zmodyfikowany, jeśli wykonujący je specjalista uzna, że konieczne są inne testy lub poszczególne elementy okażą się w tym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zwykle formę papierowego testu, a także test badający zdolności intelektualne. Następnie wykonywane są badania na szybkość reakcji, polegające najczęściej na wciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie odpowiednio szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również badania zdolności postrzegania odległości oraz wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]