Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Jeśli szukasz kontenera KP 7, koniecznie sprawdź http://bit.ly/2HaSnUE.

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z przechowywaniem oraz transportem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są także kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]