Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Więcej szczegółów o nocie księgowej na 40 euro uzyskasz w tym miejscu.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 lub 100 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku może z kolei wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, że taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów partnerskich. Przecież poślizg we wniesienia należności może być kwestią zwyczajnego przeoczenia czy krótkotrwałych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W chwili, gdy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada też kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]